Bachova květová terapie

Objevitelem terapie je anglický lékař, bakteriolog Edward Bach, který pracoval v Londýnské homeopatické nemocnici. Studoval homeopatii a byl nadšen tím, jaký je úzký vztah mezi chronickou nemocí a stavem mysli. Homeopatie se mu jevila složitou a tak začal objevovat květové esence. Hledal takové léky, které budou srozumitelné, jednoduše pochopitelné, účinné pro každého. Systém 38 Bachových květů slouží člověku k tomu, aby se dozvěděl, jak sám zvládnout přechodné negativní stavy mysli – žárlivost, strach,, nejistotu atd. Cílem je harmonický rozvoj, sebepoznání a tím i větší stabilita osobnosti. Dává nám nepřímo odolnost vůči duševním a psychosomatickým poruchám. Slouží i jako prevence fyzických onemocnění a podpora odborné léčby.

Tags: